David Kovařík

Brněnský pochod smrti

 

Autor je historik, pracuje jako vědecký pracovník v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i. — pracoviště Brno. Narodil se 6. března 1972 v Jindřichově Hradci. Vystudoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obory historie, etnologie a muzeologie. Zabývá se českými dějinami po roce 1945, zvláště problematikou česko-německých vztahů a poválečné transformace českého pohraničí, jejími migračními procesy a proměnou tamní kulturní krajiny. Je spoluautorem publikace Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945 (spolu s A. von Arburgem a T. Dvořákem, 2010).