Ve Větrných Mlýnech vyšlo:

Milena Jelínková

Adina

Její krása a její šarm, které jí dávaly moc nad lidmi, se často obrátily proti ní samé.

Milena Jelínková

 

(*1935)

Milena Jelínková studovala v Praze FAMU, ale začátkem 60. let se vdala a odešla do USA, kde nejdřív studovala lingvistiku, později se vrátila k filmu a psaní scénářů. Posledních dvacet pět let učila scenáristiku na Columbijské Universitě. Čeští diváci ji znají jako autorku scénáře filmu Zapomenuté světlo režiséra Vladimíra Michálka.