Ve Větrných Mlýnech vyšlo:

Viktor Horváth

Můj tank

Píše se rok 1968 a Forrest Gump východního bloku je u toho. Politicky uvědomělý prosťáček s hodností nadporučíka Maďarské lidové armády překvapivě asistuje u všech důležitých momentů, ve kterých se rodil plán invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

Novinka

Viktor Horváth

Turecké zrcadlo

Dobrodružná výprava do 16. století na území dnešního Maďarska, do země položené mezi dvě říše, jejímž pánem je právě teď sultán Sulejman Nádherný, pán všech pánů tohoto světa a Majitel lidských hrdel.

Viktor Horváth

 

(*1962)

Viktor Horváth, maďarský spisovatel a překladatel z angličtiny, němčiny a španělštiny. Narodil se v roce 1962 v Pětikostelí, na tamější univerzitě vyučuje teorii historického vývoje a formy verše středověké a pozdně středověké literatury. Krom řady básní, povídek a esejů napsal několik románů, např. Át (Hotovo, 2004), Török tükör (Turecké zrcadlo, 2009) a je editorem dvou básnických antologií: A tavaszidő édesssége (Sladkost jara — překlady středověké milostné poezie, 2004) a Udvariatlan szerelem (Nezdvořilá krása — překlady středověké obscénní poezie, 2006). Překladatel Jiří Zeman o něm říká: „Coby spisovatel vybočuje z normálu a ubírá se nestandardními cestami. Coby historik k sobě nechává promlouvat předměty. Nejen starožitnosti a mechem porostlé kameny, ale i předměty moderní, vyrobené například z kaučuku. Východiska má rozmanitá; jejich kombinace přinášejí pozoruhodné výsledky.“