Ve Větrných Mlýnech vyšlo:

Immanuel Mifsud

Ve jménu Otce (i Syna)

Zmrzačený veterán druhé světové války přichází s nejmladším synem na matčin hrob. Próza předního básníka Malty.

Novinka

Immanuel Mifsud

 

(*1967)

Uznávaný maltský básník, prozaik a překladatel. Autorsky se věnuje také experimentálnímu divadlu a dětské literatuře. Za své knihy je opakovaně vyznamenáván národními literárními cenami. Za autobiografickou prózu Ve jménu Otce (i Syna) získal Cenu Ev ropské u nie za literatu r u za rok 2011. Mifsud přednáší na Ma ltské univerzitě maltskou literaturu a literární teorii.