Pavel Trtílek, Jan Krupa

Modelky

 

edice ROZRAZIL –

SOUČASNÁ ČESKÁ HRA 82

 

Rok vydání: 2009

Počet stran: 116

Vazba: sešitová

Formát: 102 × 145 mm

Číslo publikace: 210

ISBN: 978–80–7443–000–8

ISSN: 1803–7100

 

Grafická úprava: Kateřina Wewiorová

 

Obsazení: 9 žen, 6 mužů (možnost zdvojování rolí)

 

Novodobá tragédie propojující tři dívčí příběhy je náhledem do světa modelingu - a to nikoli do jeho zákulisí na bázi dokumentárnosti, nýbrž z pozice životních osudů jeho obětí - tří mladých dívek toužících po kariéře topmodelky, přičemž u jedné z nich dochází ke vzniku syndromu modelky (termín, který autoři nově zavádějí). Osudy této trojice dívek jsou nahlíženy v kontrastu bizarního světa topmodelky Emy Polepilové. Jedná se zároveň o analýzy nejrůznějších variant vztahů matka - dcera. Důležitým principem hry je střídání scén tvořících tři linie struktury dramatu: televizní linie, linie běžného života a linie mytologická. Středem hlediště vede přehlídkové molo, které je využito při obou módních přehlídkách a zároveň slouží jako hrací prostor při některých scénách. Klipovitě řazené, poměrně krátké scény jsou principem, který kompaktně udržuje rytmus celé hry a k závěru, kdy se tempo nadále zrychluje, je již princip střihů využit v rámci jediné scény. Následuje katarzní závěr, v němž se na přehlídkovém molu objevuje poslední ze zoufalých dívčích postav této tragédie - zbědovaná antická Persefona, kterou před dávnými věky unesl do podsvětí temný vládce říše stínů Hádés, aby ji pojal proti její vůli za manželku. Pozoruhodným prvkem je rovněž jemná jazyková stylizace, s níž se důsledně pracuje v průběhu celé hry.

 

- - - - -

 

Svolení k divadelnímu provozování  

a k jakémukoliv veřejnému užití hry Modelky udílí Aura-Pont.

 

Doporučená cena: 49 Kč

Vaše cena: 40 Kč

vložit do košíku