Dušan Čater

Džehenem

Román o kontaktu mezi různými kulturami, ale také o dotyku rurálního a urbánního, anebo zjednodušeně řečeno o setkávání mimozemšťanů s pozemšťany.

Novinka

Judith Hermannová

Počátek veškeré lásky

Stella, její muž a dcera Ava, šťastná rodina. Až do okamžiku, kdy stiskne zvonek neznámý muž.

Novinka

Peter Krištúfek

Dům hluchého

Česi, čítajte 10. Brežany jsou autorem vyfabulované město kdesi na západním Slovensku. V jejich imaginární kronice jsou však popsány dějiny dvacátého století i to, jak se otiskovaly do života jakéhokoli reálného města.

Novinka

Pavel Kohout

Katyně

Retro Pavla Kohouta 1. Světově nejproslulejší autorův román z prostředí tajné školy pro popravčí. Doplněné vydání.

 

Novinka

Pavel Kohout

Sněžím

Retro Pavla Kohouta 2. Co dělat, nasvědčuje-li všechno tomu, že nám cynicky lže jeden ze dvou lidí, kterým jsme nejvíc v životě věřili? Nové vydání.

Novinka

Dušan Dušek

Věta holá o lásce

Česi, čítajte 10. Nejfilmovější prozaický opus Dušana Duška. A to nejen profesním prostředím, ve kterém se odehrávají všechny tři novely do knihy zařazené.

Novinka

Arnošt Goldflam

Horror a další hrůzy

Ke své tvorbě AG podotýká: „Člověk nakonec může tvořit jen z toho materiálu, který má. Těžko přesáhnete svoji zkušenost a svoje znalosti. Rád beru věci, které odpozoruju, které jsem zažil nebo které zažili moji blízcí.“

Novinka

Bacon 70

Kniha, která vychází jednou za sedmdesát let.

Novinka

Gustav Erhart

Poezie

Na skřipci poznání / dloužící se člověk / až v nepodobnost potomků / v beztížném stavu

Novinka

Alena Zemančíková

Příběh v řeči nepřímé

Román z pohraničí. Neobvyklá rodinná historie prodchnutá rozháranými životy, citovými zmatky, poraněnými srdci, ale také odvahou přijímat rány a vzdorovat.

Novinka

RozRazil 61/62 (národ)

S národy už je to prostě tak. Některé jsou malé, jiné velké, jen ten náš moravský je anekdota, kterou občas bereme vážně.

Novinka

Tereza Semotamová, Jakub Vítek

Počong aneb O pinoživosti lidské existence

Hrdina tohoto románu denně prochází podivnou metamorfózou, v závislosti na denní době mění pohlaví.

Novinka

RozRazil 59/60 (hospoda)

U stolu sám sedí muž / hlava mu na stůl spadla už // Na stole růže v celofánu / co zdá se as tomu pánu

Novinka

Oles Uljanenko

Tady na Jihu

Lidmi inspirované peklo v románu jednoho z nejvýznamnějších ukrajinských spisovatelů uplynulého dvacetiletí.

Novinka

Ned Vizzini

Skoro směšná story

K smrti normální příběh Craiga Gilnera. Román hvězdného amerického autora próz pro teenagery.