Arnošt Goldflam

Horror a další hrůzy

Ke své tvorbě AG podotýká: „Člověk nakonec může tvořit jen z toho materiálu, který má. Těžko přesáhnete svoji zkušenost a svoje znalosti. Rád beru věci, které odpozoruju, které jsem zažil nebo které zažili moji blízcí.“

Novinka

Judith Hermannová

Počátek veškeré lásky

Stella, její muž a dcera Ava, šťastná rodina. Až do okamžiku, kdy stiskne zvonek neznámý muž.

Novinka

Dušan Dušek

Věta holá o lásce

Česi, čítajte 10. Nejfilmovější prozaický opus Dušana Duška. A to nejen profesním prostředím, ve kterém se odehrávají všechny tři novely do knihy zařazené.

Novinka

Bacon 70

Kniha, která vychází jednou za sedmdesát let.

Novinka

Gustav Erhart

Poezie

Na skřipci poznání / dloužící se člověk / až v nepodobnost potomků / v beztížném stavu

Novinka

Alena Zemančíková

Příběh v řeči nepřímé

Román z pohraničí. Neobvyklá rodinná historie prodchnutá rozháranými životy, citovými zmatky, poraněnými srdci, ale také odvahou přijímat rány a vzdorovat.

Novinka

RozRazil 61/62 (národ)

S národy už je to prostě tak. Některé jsou malé, jiné velké, jen ten náš moravský je anekdota, kterou občas bereme vážně.

Novinka

Tereza Semotamová, Jakub Vítek

Počong aneb O pinoživosti lidské existence

Hrdina tohoto románu denně prochází podivnou metamorfózou, v závislosti na denní době mění pohlaví.

Novinka

RozRazil 59/60 (hospoda)

U stolu sám sedí muž / hlava mu na stůl spadla už // Na stole růže v celofánu / co zdá se as tomu pánu

Novinka

Oles Uljanenko

Tady na Jihu

Lidmi inspirované peklo v románu jednoho z nejvýznamnějších ukrajinských spisovatelů uplynulého dvacetiletí.

Novinka

Ned Vizzini

Skoro směšná story

K smrti normální příběh Craiga Gilnera. Román hvězdného amerického autora próz pro teenagery.

RozRazil 55/56 (Ukrajina)

Současnost přinesla setkávání s ukrajinskými vědci, dirigenty a lékaři na jiné úrovni. Pracují v montérkách na našich stavbách a uklízejí naše byty. Se znovuzískaným kapitalismem jsme se opět mohli na chvíli cítit kapitalisty. Evropanství druhé kategorie, které jsme vnímali a nepochybně stále vnímáme, jsme mohli zchladit v zednické míchačce profesora filologie z Ivano-Frankivsku.

Ukrajina, davaj, Ukrajina...

Novinka

Pavel Kohout, Václav Havel

Šest a Sex & Rr

Retro Pavla Kohouta 4. Osm jednoaktových her.

 

 

Novinka