Arnošt Goldflam

Horror a další hrůzy

Ke své tvorbě AG podotýká: „Člověk nakonec může tvořit jen z toho materiálu, který má. Těžko přesáhnete svoji zkušenost a svoje znalosti. Rád beru věci, které odpozoruju, které jsem zažil nebo které zažili moji blízcí.“

Novinka

Judith Hermannová

Počátek veškeré lásky

Stella, její muž a dcera Ava, šťastná rodina. Až do okamžiku, kdy stiskne zvonek neznámý muž.

Novinka

Peter Krištúfek

Dům hluchého

Česi, čítajte 10. Brežany jsou autorem vyfabulované město kdesi na západním Slovensku. V jejich imaginární kronice jsou však popsány dějiny dvacátého století i to, jak se otiskovaly do života jakéhokoli reálného města.

Novinka

Pavel Kohout

Sněžím

Retro Pavla Kohouta 2. Co dělat, nasvědčuje-li všechno tomu, že nám cynicky lže jeden ze dvou lidí, kterým jsme nejvíc v životě věřili?

Novinka

Dušan Dušek

Věta holá o lásce

Česi, čítajte 10. Nejfilmovější prozaický opus Dušana Duška. A to nejen profesním prostředím, ve kterém se odehrávají všechny tři novely do knihy zařazené.

Novinka

Bacon 70

Kniha, která vychází jednou za sedmdesát let.

Novinka

Gustav Erhart

Poezie

Na skřipci poznání / dloužící se člověk / až v nepodobnost potomků / v beztížném stavu

Novinka

Alena Zemančíková

Příběh v řeči nepřímé

Román z pohraničí. Neobvyklá rodinná historie prodchnutá rozháranými životy, citovými zmatky, poraněnými srdci, ale také odvahou přijímat rány a vzdorovat.

Novinka

RozRazil 61/62 (národ)

S národy už je to prostě tak. Některé jsou malé, jiné velké, jen ten náš moravský je anekdota, kterou občas bereme vážně.

Novinka

Tereza Semotamová, Jakub Vítek

Počong aneb O pinoživosti lidské existence

Hrdina tohoto románu denně prochází podivnou metamorfózou, v závislosti na denní době mění pohlaví.