Pavel Zajíc

Peníze

v zápiscích opis modřenců / před prodejnou, před ulicí / ruce opileny

Připravujeme