RozRazil 26

 

Perverze 1968/1969

 

Rok vydání: 2008 / listopad

Počet stran: 64

Vazba: sešitová

Cena: 19

Formát: 210 × 255 mm

ISSN: 1801-4755

 

Grafická úprava: Kateřina Wewiorová

 

Měsíčník RozRazil se v každém čísle věnuje odlišnému tématu. Konceptuální skladba revue prolíná výtvarnou složku, debaty, rozhovory, umělecké, odborné a historické texty i inzerci a nabízí tak další a nové otázky, odpovědi a pohledy související se zvolenou látkou.

Vychází 10 čísel ročně. 
Cena jednotlivého výtisku: 49 Kč

(19 Kč ročníky 08 a 09).

Roční předplatné: 490 Kč.

Desetileté předplatné: 4900 Kč.
Předplatitelům neúčtujeme poštovné  

ani balné a dvakrát ročně přidáváme  

knižní prémii z produkce nakladatelství  

Větrné mlýny.

 

Hranice let 1968 a 1989 je inspirující, nad jednotlivými příspěvky, které jsme do čísla Perverze 1968 / 1989 zařadili, se až zdá, jakoby šlo o docela zajímavou epochu našich novodobých dějin. Všichni ale víme, že tak zajímavé to zase nebylo: nuda, šeď a jen sem tam nějaké malé povyražení odjinud. Číslo s tak ožehavým tématem poskládali jsme pro vás ale tak, aby to při čtení neda a šeď rozhodně nebyla.

 

Z obsahu:

Umění restaurovat umění (kulatý stůl) — Barbora Hřebíčková, Milena Nečásková, Igor Fogaš, David Frank; Revoluce a perverze — Radoslav Večerka; Kupředu levá — rozhovor s Davidem Pazderou, členem Svazu mladých komunistů Československa; Nesvobodná a svobodná žurnalistika — Pavel Kosatík; Láska k fízlům — Petruška Šustrová; Všichni jsme černoši  

a emigranté — Karel Hvížďala; Příběh Volodi Majorova — Ivan Motýl.

Doporučená cena: 19 Kč

Vaše cena: 16 Kč

vložit do košíku