RozRazil 27

 

Pes / Město

 

Rok vydání: 2008 / prosinec

Počet stran: 72

Vazba: sešitová

Cena: 19

Formát: 210 × 255 mm

ISSN: 1801-4755

 

Grafická úprava: Kateřina Wewiorová

 

Měsíčník RozRazil se v každém čísle věnuje odlišnému tématu. Konceptuální skladba revue prolíná výtvarnou složku, debaty, rozhovory, umělecké, odborné a historické texty i inzerci a nabízí tak další a nové otázky, odpovědi a pohledy související se zvolenou látkou.

Vychází 10 čísel ročně. 
Cena jednotlivého výtisku: 49 Kč

(19 Kč ročníky 08 a 09).

Roční předplatné: 490 Kč.

Desetileté předplatné: 4900 Kč.
Předplatitelům neúčtujeme poštovné  

ani balné a dvakrát ročně přidáváme  

knižní prémii z produkce nakladatelství  

Větrné mlýny.

 

Lidí je jako psů a jaký pán takový pes a někdy možná i jaký pes takový pán.

Města jsou různá, mají odlišné tvary, velikosti, barvy, vůně – liší se velmi, ale jedno mají společné, všude žijí psi s lidmi. Města, psi a lidé patří k sobě.

 

Z obsahu:

Česká zkušenost (kulatý stůl) — Michal Horáček, Pavel Kohout, Jiří Voráč, Renata Kalenská; Pes je člověk aneb Krátké veterinární intermezzo — rozhovor  

s MVDr. Petrem Gbelcem; Spása ze psa — Aleš Roleček; I města kosmonautů se vyvíjejí — Karel Pacner; Dění na hraně, o charakteru současné městské periferie — Václav Cimbál; Veškeří psi buďtež přivázáni na pevné řetězy — Ivan Motýl;  

In memoriam brněnského zimního  

stadionu — Pavel Řezníček; Byl jsem vopečbuřt — Karel Škrabal.

 

Doporučená cena: 19 Kč

Vaše cena: 16 Kč

vložit do košíku