Jiří Kratochvil

(cz) Narozen 1940 v Brně. Na Masarykově univerzitě vystudoval češtinu a ruštinu. Prošel řadou zaměstnání (mj. knihovník, archivář, jeřábník, noční hlídač, telefonista, topič, památkář, redaktor v brněnské pobočce Českého rozhlasu). Velký vypravěč porevoluční české prózy, ovlivněný literárním experimentem, postmodernou i magickým realismem, zaujatý brněnským geniem loci a vrtkavostí dějin 20. století. Autor románů, novel, povídek, divadelních a rozhlasových her, esejista, publicista. Vydal na třicet knih, např. Jízlivá potměšilost žití (2017), Bakšiš (2018) a Je Suis Paris (2018).

 

(de) Jiří Kratochvil wurde 1940 in Brünn geboren, wo er an der Masaryk-Universität Tschechisch und Russisch studierte. Er übte eine Reihe von Beschäft igungen aus (unter anderem Bibliothekar, Archivar, Kranführer, Nachtwächter, Telefonist, Heizer, Denkmalpfl eger und Redakteur in der Brünner Zweigstelle des Tschechischen Rundfunks). Heute ist er als Autor von Romanen, Novellen, Erzählungen, Theaterstücken und Hörspielen sowie als Essayist und Publizist tätig. Er veröff entlichte rund zwanzig Werke, zuletzt die Novellen Jízlivá potměšilost žití (Die bissige Tücke des Lebens), 2017 und Bakšiš (Bakschisch), 2018. Milan Kundera bezeichnete seine Werke als „größte Ereignisse in der tschechischen Literatur nach 1989“.

DIE CAUSA NEUFUNDLÄNDER
229 Kč
Je suis Paris
219 Kč
Bakšiš
219 Kč
Hry a sny
160 Kč
Loading...