VĚTRNÉ MLÝNY

 

Větrné mlýny vznikly v roce 1995. Vydáváme jak českou, tak překladovou beletrii a časopis RozRazil. Pořádáme mezinárodní literární festival Měsíc autorského čtení a čtení mladých básníků a básnířek Omlatina. Produkujeme také filmy, které se různými způsoby dotýkají literatury.

Sídlo společnosti:

Větrné mlýny s. r. o.

Dominikánská 9, Brno 602 00

IČO: 29279194

DIČ: CZ29279194

 

 

CENTRUM PRO KULTURU A SPOLEČNOST

 

Naší činností jsou taktéž aktivity zapsaného spolku Centrum pro kulturu a společnost. Spolek existuje od r. 2007 a obsluhuje domácí i mezinárodní kulturní a vzdělávací projekty. Je též vydavatelem internetového periodika MAČ365.

 

Sídlo zapsaného spolku:

Centrum pro kulturu a společnost z. s.

Dominikánská 9, Brno 602 00

IČO: 22670629