Jana Machalická

PhDr Jana Machalická absolventka FFUK v Praze, působila v ČSAV, Divadelním ústavu, Divadle Labyrint. Od roku 1999 je redaktorkou Lidových novin, kde již před tím krátce pracovala. Vedoucí kulturní rubriky LN byla v letech 2004–2009, tuto funkci  znovu zastává od roku 2016. Příspívá do odborného tisku, spolupracuje s ČT a Čro a je autorkou monografie Režisér Karel Kříž,  dále spoluautrkou slovníku Česká divadla, Pódia z krabičky: Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století, sborníku Eastern European Theater after the Iron Curtain,  monografie Nové české drama 2000–2013  a dalších titulů. S Větrnými mlýny spolupraocvala na  souborném vydání her J. A. Pitínského  Všecko napsané.

Útěkářka Eva Salzmannová
300 Kč
Loading...