České pokusy o Shakespeara

  • Rok vydání: 2012

  • Počet stran: 1136

  • Vazba: vázaná

  • Formát: 160 × 240 mm

  • Číslo publikace: 266

  • ISBN: 978-80-7443-056-5

  • Grafická úprava:
  • Naděžda Svobodová

KNIHA
Vaše cena 400 Kč
Běžná cena 499 Kč
Skladem

Z ohlasů na knihu:

„přečetla jsem si Vaši práci s nelíčeným zájmem – s tak nelíčeným, že jsem
se jí dalal strhnout jako detektivkou a v prostředku opomněla na korektorní čtení, které jsem původně měla v úmyslu… Napsal jste, jak sám dobře víte, něco zásadně významného nejen kvůli sebranému materiálu – a jakému! – ale ve stejné, ba větší míře kvůli lidsky závažnému a doby střízlivě zvažujícímu postoji, který jste vůči němu zaujal a se ctí a pronikavostí uhájil. Zkrátka, strávila jsem s Vámi pár vzrušujících nocí. (S Vaší knihou, rozumí se pro bonodalších čtenářů…)“ Olga Walló

„Drábkův… spis je skutečně vynikající a mimořádně přínosný.“ Zdeněk Stříbrný

„Práce… je naprosto zásadní a velmi přínosná. Zvládl jste celou olbřímí rozlohu látky obdivudodně nejen po stránce heuristické (spousta nových objevů a faktů), což už samo o sobě je úctyhodný výkon, ale i po stránce metodologické a interpretační. Je to kniha nejen o českém Shakespearovi, ale i o českém divadle, kultuře a jejich dobových peripetiích. Četba mi působila velké potěšení a hodně jsem se poučila.“ Eva Šormová

„vynikající dílo, po všech stránkách zvládnuté, autor pojednal téma vyčerpávajícím způsobem.“ Adolf Scherl (z rozhovoru v Divadelní revui)

„Bude pro nás Shakespeare stále víc bavičem a utěšitelem? Anebo tím,
kdo vybízí k novým utkáním? České překlady Shakespeara patří k nejpozoruhodnějším fenoménům české kultury, míní Pavel Drábek a nemíní to jako samozřejmost. Hledá a odkrývá pro to důkazy tak rozmanité, nenadálé a často zasuté, že jeho kniha se stává nejen jedinečnou badatelskou výpravou, ale také průvodcem po mnoha osobních příbězích a  zápasech provázejících putování  velkého Angličana českým jazykem, myšlením a divadlem. Je více věcí mezi Shakespearem a naší zemí, než se na první či druhý pohled zdá. Pavel Drábek nás vede k pohledům dalším a stále objevnějším.“ Antonín Přidal

„Autor píše sine ira et studio, s taktem i jistým vtipem, což činí z habilitační práce napínavé čtení posílené občas i zápletkami téměř detektivními. Díky autorově velké erudici se podařilo víc než sliboval: překladatelská sága totiž zrcadlí příběh českého divadla, se všemi jeho ideály i selháními, s jeho substituční rolí i se snahami o emancipaci od politického života. Podařilo se mu předestřít příběh českého překládání Shakespeara v celé jeho mnohotvárnosti v kontextu rozporného vývoje české společnosti. Z tohoto hlediska přináší… převratné poznatky jak české anglistice, tak české teatrologii. …Drábkovým zásadním přínosem je vymezení dramatického překladu vůči překladu literárnímu,… návrh kritérií dramatického překladu a podtržení významu akustických, hereckých a jevištních kritérií…
Už teď je jisté, že toto vydání by mělo být řazeno do sbírky, pro kterou máme pěkné jméno Cimelia Bohemica.“ Eva Stehlíková (z recenze v Divadelní revui)

Loading...