Dalibor

  • Rok vydání: 2009

  • Počet stran: 330

  • Vazba: brožovaná

  • Formát: 102 × 155 mm

  • Číslo publikace: 178

  • ISBN: 978-80-86907-68-0

  • K vydání připravil:
  • Pavel Drábek
  • Grafická úprava:
  • Pavel Řehořík

KNIHA
Vaše cena 80 Kč
Běžná cena 99 Kč
Skladem

Tento svazek edice Repertoár je neobvyklý v řadě ohledů. Jedná se o vydání operního libreta Dalibor k hudbě Bedřicha Smetany, což by snad v edici klasických dramatických textů své místo našlo. Svazek vyšel také při příležitosti konkrétní inscenace Michaela Taranta v Moravském divadle Olomouc, která se ke Smetanově opeře zachovala odvážně až kontroverzně. Režisér Tarant se rozhodl pro zatím bezprecedentní krok, když nechal ke Smetanově hudbě pořídit zcela nové libreto. Toto knižní vydání obsahuje nejen nové libreto Pavla Drábka, jak ho uvedlo 12. prosince 2008 olomoucké divadlo, ale také libreto Dalibora, jak se kodifikovalo ve 20. století, původní německé libreto Josefa Wenziga a český překlad Ervína Špindlera, jak ho – ještě před vlastními úpravami – vlastním nákladem vydal Bedřich Smetana při příležitosti premiéry Dalibora roku 1868. Jako zvláštní návdavek přidáváme ještě výraznou úpravu Rudolfa Vonáska z roku 1980 (toto libreto nebylo nikdy uvedeno). V úvodu otiskujeme jednak studie a poznámky, které vznikly přímo pro toto vydání, jednak několik kíčových studií, které uvádějí do problematiky libreta Dalibora – ožehavé otázky, která se vleče přes 140 let. V závěrečném oddíle publikace otiskujeme několik kritických ohlasů na Tarantovu inscenaci. Doufáme, že tento svazek najde své místo nejen mezi bibliofily, ale také mezi posluchači a diváky divadel. Poděkování patří Michaelu Tarantovi, Ludmile Machytkové a Tomáši Hanákovi za příležitost vytvořit nové libreto a Miloši Štědroňovi a Lence Zlámalové za pomoc při vzniku této publikace.

Loading...