Modelky

  • Rok vydání: 2009

  • Počet stran: 116

  • Vazba: sešitová

  • Formát: 102 × 145 mm

  • Číslo publikace: 210

  • ISBN: 978–80–7443–000–8

  • Grafická úprava:
  • Kateřina Wewiorová

KNIHA
Vaše cena 40 Kč
Běžná cena 49 Kč
Skladem

Obsazení: 9 žen, 6 mužů (možnost zdvojování rolí)

 

Novodobá tragédie propojující tři dívčí příběhy je náhledem do světa
modelingu – a to nikoli do jeho zákulisí na bázi dokumentárnosti, nýbrž z pozice životních osudů jeho obětí – tří mladých dívek toužících po kariéře topmodelky, přičemž u jedné z nich dochází ke vzniku syndromu modelky (termín, který autoři nově zavádějí). Osudy této trojice dívek jsou nahlíženy v kontrastu bizarního světa topmodelky Emy Polepilové. Jedná se zároveň o analýzy nejrůznějších variant vztahů matka – dcera. Důležitým principem hry je střídání scén tvořících tři linie struktury dramatu: televizní linie, linie běžného života a linie mytologická. Středem hlediště vede přehlídkové molo, které je využito při obou módních přehlídkách a zároveň slouží jako hrací prostor při některých scénách. Klipovitě řazené, poměrně krátké scény jsou principem, který kompaktně udržuje rytmus celé hry a k závěru, kdy se tempo nadále zrychluje, je již princip střihů využit v rámci jediné scény. Následuje katarzní závěr, v němž se na přehlídkovém molu objevuje poslední ze zoufalých dívčích postav této tragédie – zbědovaná antická Persefona, kterou před dávnými věky unesl do podsvětí temný vládce říše stínů Hádés, aby ji pojal proti její vůli za manželku. Pozoruhodným prvkem je rovněž jemná jazyková stylizace, s níž se důsledně pracuje v průběhu celé hry.

 

Svolení k divadelnímu provozování a k jakémukoliv veřejnému užití
hry Modelky udílí Aura-Pont.

Loading...