Neuvěřitelná cesta

 • Rok vydání: 2024

 • Počet stran:

 • Vazba: šitá, pevné desky

 • Formát: 130 × 200 mm

 • ISBN: 978-80-7443-505-8

 • Z islandštiny přeložila:
 • Martina Kašparová
 • Fotografie:
 • David Konečný
 • Grafická úprava:
 • Kateřina Wewiorová

Překlad → Martina Kašparová
Překladatelka, narozena 1987, vystudovala skandinavistiku a translatologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a islandštinu na Islandské univerzitě v Reykjavíku. Po dokončení studií na ostrov trvale přesídlila a věnuje se zejména překládání současné islandské literatury. Na dálku pusobí také v kulturním centru Skandinávský dům, které u nás propaguje severskou kulturu.

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

 

Projekt podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

 

EU_logo_
MK_maly_bok
Loading...