Nevěsta

  • Rok vydání: 2012

  • Počet stran: 68

  • Vazba: sešitová

  • Formát: 102 × 145 mm

  • ISBN: 978-80-7443-044-2

  • Číslo publikace: 254

  • Grafická úprava:
  • Kateřina Wewiorová

Obsazení: 4 ženy, 7 mužů

 

Hra Nevěsta vznikla na základě deníků ženy, zachycujících její vztah a soužití s vlastní matkou. V horské obci na Valašsku žila před mnoha lety v malém domku ovdovělá matka s dcerou, kterým místní říkali nevěsty – což ovšem znamenalo nevěstky. Základní linii příběhu tvoří smutná výpověď o osudu obou žen, přivandrovalkyň, které se kvůli živobytí prodávají místním mužům, přičemž matka svoji dceru k prostituci nutí. Na pozadí jejich života jsou rozkresleny komplikované vztahy v obci a snaha starousedlíků bránit svůj domov před nově příchozími. V kontrastu s idylickým obrazem venkova se zde ocitá motiv lovu, atmosféra plná chladu a zla. Hru otevírá scéna, v níž si místní rozebírají majetek, který po nevěstách zbyl. Silný dramatický náboj vnáší do hry příchod neznámé ženy do vsi, jak se později ukáže, dcery mladší nevěsty. Hra nabývá rozměrů antické tragédie. 

 

Svolení k divadelnímu provozování a k jakémukoliv veřejnému užití hry Nevěsta udílí Dilia.

Loading...