Výšivka

  • Rok vydání: 2024

  • Počet stran:

  • Vazba:

  • Formát:

  • ISBN: 978-80-7443-505-8

  • Z islandštiny přeložila:
  • Martina Kašparová
  • Grafická úprava:
  • Kateřina Wewiorová

Překlad → Martina Kašparová
Překladatelka, narozena 1987, vystudovala skandinavistiku a translatologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a islandštinu na Islandské univerzitě v Reykjavíku. Po dokončení studií na ostrov trvale přesídlila a věnuje se zejména překládání současné islandské literatury. Na dálku pusobí také v kulturním centru Skandinávský dům, které u nás propaguje severskou kulturu.

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

 

Projekt podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

 

EU_logo_
MK_maly_bok
Loading...