Adriana Totiková

(*1983)
Adriana Totiková, divadelná režisérka, autorka a herecká koučka. Pochádza z Humenného, kde sa začala aj jej divadelná práca herečky v mládežníckom divadle. Absolvovala štúdium slovakistiky a estetiky na Univerzite Komenského, a divadelnú réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Inšpirovali ju tiež stáže na Divadelnej akadémii vo Varšave a Varšavskej univerzite. Režíruje v divadle, rozhlase a televízii. Zaujíma ju najmä súčasná európska dráma. Obzvlášť blízky vzťah má k poľskej umeleckej tvorbe. Z poľštiny preložila niekoľko hier a scenárov. Ako herecká koučka spolupracuje na filmoch a divadelných workshopoch doma i v zahraničí. 

Žena cez palubu
40 Kč
Loading...