Andrea Slováková

Básnířka, dokumentaristka, kurátorka a nakladatelka ze Slovenska,
žijící v Česku, ročník 1981. Doktoráty má z mediálních studií a filmové vědy na UK v Praze. Devět let působila ve vedení MFDF Ji.hlava, jehož je
dosud dramaturgyní, dále tři roky jako ředitelka Nakladatelství AMU.
Založila nakladatelství Nová beseda. Natočila například portrét matematika Petra Vopěnky, film o mracích, esej o dohlížecích mechanismech a experimentální film o českém průmyslu.
Vně
je jejím básnickým debutem.

Vně
149 Kč
Loading...