Jiří Dynka

(*1959)
Narozen 4. 10. 1959 v Luhačovicích. Studia: ZDŠ Luhačovice, gymnázium Gottwaldov (dnes Zlín), VUT (fakulta stavební) v Brně. Zprvu zaměstnán jako projektant brněnského Výzkumného ústavu Průmyslového stavitelství, v roce 1987 odešel pracovat jako topič pražských Strahovských kolejí, aby se mohl naplno věnovat poezii; žije v Praze — ženatý, 2 dcery (Anna a Františka). Vydal sbírky: Minimální okolí mrazicího boxu (Větrné mlýny, 1997), wrong! (Petrov, 1998), líviový lenkový (Klokočí a Knihovna J. Drdy, 2000), Sussex Superstar (Petrov, 2002), Tamponáda (Druhé město, 2006), naučná stezka olšanské hřbitovy (Větrné mlýny, 2010). Účast v antologiích, např.: Uprostřed průmyslové noci (Větrné mlýny, 1996), Lepě svihlí tlové (Petrov, 2002), Anthologie de la poésie tchéque contemporaine 1945 – 2000 (Gallimard, 2002), Kdybych vstoupil do Kauflandu, byl bych v Brně (Větrné mlýny, 2009), Nejlepší české básně 2009, 2011 (Host). Divadelní, rozhlasové, televizní adaptace: J. A. Pitínským (Minimální okolí mrazicího boxu), Z. Plachým (wrong!), J. Nebeským, V. Morávkem; naposled R. Nejedlým a A. Blažejovskou (naučná stezka olšanské hřbitovy). Výstava poezie — s plastikami J. Daňka — Vila Pomponek (MG: Pražákův palác v Brně).

Poběžme natrhat růžové kakosty
149 Kč
naučná stezka olšanské hřbitovy
149 Kč
Loading...