Ivan Petlan

Narozen 1963 v Uherském Hradišti, už půl života srůstá s Brnem. Jako básník preferuje kratší texty, cení si přesných metafor i originálních rýmů. Rád se hlásí k poetismu, ve svých lyrických záznamech ale osvědčuje i smysl pro humor a ironii bez úšklebku. Verše a texty publikuje časopisecky či ineditně nebo prezentuje na autorských čteních. V rámci spolupráce s Letní filmovou školou v Uherském Hradišti edičně připravil antologii na téma dětství v české poezii Co si myslí andělíček (Větrné mlýny, Brno 2004). Vydal sbírku Muž z Acapulca. Vedle vlastní tvorby překládá též poezii z románských jazyků (Paul Verlaine, Luís de Camoes).

Ledva
199 Kč
Čtyři lety
150 Kč
Loading...