Jan Kubica

(*1966)
Jan Kubica absolvent německé a anglické filologie na FF UP v Olomouci, kde také obhájil disertační práci s titulem Ota Filip. Eine Monographie. Od roku 1994 působí jako odborný asistent Katedry německého jazyka na PdF UP v Olomouci. Přednáší dějiny německy psané literatury a vede semináře o rakouské a švýcarské literatuře. Vedle konferenčních sborníků a odborných časopisů publikoval stati o dílech Oty Filipa v časopise Protimluv (2005) a ve slovníku Lexikon deutschmährischer Autoren (2006).

Spisovatel Ota Filip
200 Kč
Loading...