Jiří Gold

Jiří Gold se narodil 17. ledna 1936 v Ostravě. Básník, filmový dramaturg, scenárista, režisér. Po maturitě na gymnáziu v Sušici (1954) studoval semestr na Vysoké škole železniční v Praze a poté dramaturgii na pražské FAMU (1955–1961). V letech 1962–1991 pracoval jako dramaturg Krátkého filmu Praha, v letech 1991–2003 působil na témže postu v Československé, později České televizi. Od roku 2004 je v důchodu. Žije v Praze.
Jako básník debutoval v časopise Kultura v roce 1957, dále publikoval v novinách a časopisech A2, Dobrá adresa, Fotografie, Host do domu, Intelektuál, Květen, Literární noviny, Mf Dnes, Mladá fronta, Modern Poetry in Translation (Velká Británie), Pandora, Pěší zóna, Plamen, Poetry Review (Austrálie), Psí víno, Studie (Itálie), Tvar, Universita Karlova, Wagon, Weles. Je zastoupený v antologiích La poésie tchèque en fin de siècle (ed. Petr Král, Sources 1999), L’Anthologie de la poésie tchèque contemporaine 1945–2000 (ed. P. Král, Gallimard 2002), Antología de poesía checa contemporánea (ed. Radim Kopáč, Pre-Textos 2012). Knižně vydal: Nebe jasně zelené (Mladá fronta, 1964), Minotaurus (Mladá fronta, 1967), Noci dní (Mladá fronta, 1994), Mezery v mlčení (Klokočí a Knihovna Jana Drdy, 1998), Samospád samoty (H & H, 1998), Sutě: písky: drtě (Klokočí a Knihovna Jana Drdy, 2000), Ze dna na den (Petrov, 2003), … in vento scribere (Concordia, 2004), Skvrny a dotyky (Pulchra, 2009), Liber sine nomine (Malvern, 2016).
V šedesátých letech Jiří Gold realizoval filmovou tetralogii Vidíš-li poutníka (1966; s Vladimírem Skalským), Kulhavý poutník Josef Čapek (1967), Zaklínání (1969) a Rafel mai amech izabi almi (1969). V devadesátých letech se autorsky podílel mimo jiné na dokumentech Hledat, nalézat, vracet se (1994; s V. Skalským), Pyl zlatého kapradí (1994; s V. Skalským), Petr Spielmann aneb Vědomí souvislostí (1998; s Petrem Zrnem), Intimita aneb 25 minut s Janem Koblasou (1998; s P. Zrnem), Nevyhnutelnosti Emila Juliše (1998; s P. Zrnem).

 

Červi železa, rez hlíny
245 Kč
Loading...