Josef Holcman

Narozen 1952, vystudoval právnickou fakultu brněnské univerzity a působil jako notář v Hodoníně. Od roku 1978 žije ve Zlíně, kde pracoval do roku 2020 jako soudce. Hrál divadlo na Malé scéně ve Zlíně a spolupracuje s Městským divadlem Zlín i Slováckým divadlem v Uherském Hradišti. Publikoval v časopisech ZVUK, Malovaný kraj, v Literárních novinách, Deníku N, MF Dnes, Národopisné revui, Psím vínu a RozRazilu. V rodných Skoronicích se věnuje vinařství a folkloru, vede tímto směrem i své dva syny. Ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti se v letech 2014–2016 hrála Cena facky aneb Gottwaldovy boty, napsaná Karlem Steigerwaldem na motivy autorovy stejnojmenné povídkové knihy. Podle knihy Osobní poplach v dramatizaci Břetislava Rychlíka byla uvedena v letech 2020 – 2021 stejnojmenná hra v Městském divadle Zlín. V letech 2017–2019 mělo na repertoáru autorovu hru Lámání chleba Švandovo divadlo v Praze. Holcman je autorem či spoluautorem řady folklorních pořadů. Podle jeho námětů bylo natočeno několik krátkých filmů pro ČT (Slaměný básník, Kořeny i křídla, Vinařův rok, Barevný klapot podkov). Z významnějších knižních prací: Trvalá bydliště (Archa Zlín, 2006), Hýlom hálom (Kulturní a vlastivědné sdružení Skoronice, 2007), Cena facky (Kniha Zlín, 2009), Osobní poplach (Kniha Zlín, 2015), Karel chodí po zemi (Klub H+Z, 2019), Stoletý mládenec (MÚ Kyjov, 2021).

 

Třetí cesta
349 Kč
Loading...