Josef Prokeš

(*1947)
Doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D. působí na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, dříve však byl mimo jiné deset let ve svobodném povolání písničkáře a v rozhlase natáčel své písně kromě vlastní studiové skupiny i s orchestrem Gustava Broma, orchestrem Studio Brno nebo s rockovou formací Progres Organization. Z jeho četných odborných publikací jmenujme alespoň Škola pro 21. století (1993), Ředitel školy a začínající učitelé – sociální vztahy v pedagogickém týmu (1993), Nebýt stádem Hamletů (1994), Nečítankové dospívání (1994), Nečítankové dětství (1995), Člověk a počítač aneb svítání digitální kultury (2000), Estetická výstavba české folkové písně v 60.–80. letech XX. století (2003), Dětský svět v české próze 60. let XX. století (2003), Významová interpretace uměleckých textů (2006). Jeho povídky v autorském podání si můžeme poslechnout na CD Aspoň zavři hubu, když se divíš (2005), Slečno, budete vystupovat? (2006), Platím utopence, kafe a rum (2007). Čtenářsky oblíbený je stále jeho učitelský generační román z roku 1994 Sestup do základního tábora (381 stran, doslov Zdeněk Kožmín, obálka Vlastimil Zábranský). Kritikou oceňovaná sbírka povídek s názvem Na sviňu svět mu vyšla v roce 2008. Josef Prokeš působí rovněž jako dramaturg a režisér studentského divadla FI MU – Hamlet (2003), Nálevna u děkana (2004), Fyzikové (2005), Návštěva staré dámy (2007). Je řádovým členem Neofeministického sdružení FI MU, zakládajícím členem kulturního občanského sdružení NAPŘÍČ, členem Obce spisovatelů a Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním.

Emodrink z Elsinoru
40 Kč
Loading...