Ľubomír Feldek

(*1936)
Básnik, prozaik, dramatik, esejista, autor kníh pre deti a mládež, prekladateľ. Narodil sa v Žiline. Vyštudoval slovenský jazyk a literatúru na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Pracoval ako časopisecký a knižný redaktor. Debutoval básnickou zbierkou Hra pre tvoje modré oči (1959). Publikoval približne sedemdesiat kníh pôvodnej tvorby a dvadsať prekladov (hlavne diel Williama Shakespeara). Hovorí: „Čitateľov mám iste čoraz menej, ale to nie je ani ich vina, ani moja. Jednoducho je dnes veľké umenie dostať báseň k čitateľovi. Dá sa s tým však čosi urobiť. Riešim to napríklad tak, že najkrajšie verše, myslím hlavne na tie, čo som preložil, Shakespearove, Kiplingove, Puškinove, pašujem do rozhovorov alebo fejtónov.“

Stalin v našom meste
40 Kč
Loading...