Milan Kaplan

(*1973)
Vystudoval anglický jazyk na Filozofické fakultě MU (2000) a dramaturgii na DiFa JAMU (2005). Během studií na Divadelní fakultě napsal několik dramatických textů, z kterých jeden (monodrama Prázdnota v okolí žaludku) vyšel ve sborníku Ty texty (JAMU, 2002, Brno). Další monodrama (Alda — o muži, který chodí v noci vyžírat ledničku) se hrálo v divadelním studiu Marta v rámci dvojpředstavení Večer malých bojovníků. Během studií také sbíral zkušenosti s různými povoláními: sběr jahod ve Skotsku, noční vychovatel ve středisku výchovné péče, učitel angličtiny… V současné době se živí jako překladatel technických textů, píše humoristický román a dále studuje školu života. Rok v Jistebníku vznikl na popud Martina Vlčka, s kterým autor rodící se text průběžně diskutoval. Ten stejný Martin Vlček pak představení zinscenoval v pronajatých prostorách divadla Minor v Praze. Jednalo se o pokus o generační výpověď, která měla reflektovat zkušenosti s dospíváním v komunistickém Československu v první polovině 80tých let.

Rok v Jistebníku
40 Kč
Loading...