Ostap Slyvynskyj

(*1978)
Narodil se ve Lvově. Vystudoval na lvovské univerzitě bulharistiku, nyní zde pracuje na katedře polonistiky. Básník (sbírky Obětování velké ryby, 1998; Míč ve tmě, 2008; Adam, 2012), překladatel (z bulharštiny překládal Georgi Gospodinova, z polštiny Olgu Tokarczuk a Andrzeje Stasiuka, z běloruštiny Uladziměra Arlova) a literární vědec. Organizoval literární festivaly a byl jedním z koordinátorů literárních akcí, probíhajících ve Lvově v rámci každoročního Fóra vydavatelů. Člen redakční rady trojjazyčného (polsko-německo-ukrajinského) literárního časopisu Radar. V poslední době se věnuje syntéze poezie s vizuálním uměním. Říká, že „vyprávění je unikání před časem.“

Piesok a víno
49 Kč
Loading...