Pavel Kohout

Prozaik, dramatik, básník, filmový scenárista a režisér. Narodil se v Praze (*1928). Po maturitě na reálném gymnáziu (1947) studoval estetiku a divadelní vědu na Karlově univerzitě. V letech 1949–50 pobýval na velvyslanectví v Moskvě, v letech 1951–52 byl šéfredaktorem Dikobrazu a dále pracoval v dalších periodikách. Prominentní autor padesátých let, patřil k tzv. „kulturnímu kádru“ komunistické strany. Ve druhé polovině šedesátých let jeden z představitelů nonkomformního proudu v české literatuře, 1968 protagonista pražského jara. Za postoje v roce 1968 a činnost v Chartě 77 byl vypovězen z Československa. Po roce 1979 žil v Rakousku. Spolupracoval mj. s Günterem Grassem. Po roce 1989 se věnuje kulturním vztahům mezi Českou republikou a německy mluvícími státy. Žije střídavě ve Vídni, Praze a na Sázavě. Jeho dramatické adaptace a divadelní hry byly uvedeny na scénách v řadě zemí celého světa.
 
 

Ta dlouhá vlna za kýlem
199 Kč
Hvězdná hodina vrahů
198 Kč
Katyně
DO KOŠÍKU
Sněžím
198 Kč
Šest a Sex & Rr
189 Kč
Hodina tance a lásky
198 Kč
Bílá kniha o kauze Adam Juráček
198 Kč
Nápady svaté Kláry
198 Kč
Z deníku kontrarevolucionáře
198 Kč
Katyně
DO KOŠÍKU
Sněžím
198 Kč
Hašler…
40 Kč
Prahry
279 Kč
Pět a pat
199 Kč
August August, august
66 Kč
Čtyři a Cyrano!!
246 Kč
Loading...