Pavlína Morganová, Jana Písaříková, Vladimír Havlík (eds.)

Pavlína Morganová
Historička umění a kurátorka, žije v Praze. Je prorektorkou pro umění, vědu a rozvoj Akademie výtvarných umění v Praze a vedoucí VVP AVU. Na Akademii přednáší dějiny českého umění 20. století. Je autorkou řady knih, odborných studií a výstav.

 

Jana Písaříková
Kurátorka a teoretička umění. Od roku 2014 působí v Moravské galerii v Brně, kde má na starosti archiv a sbírku Jiřího Valocha. Dlouhodobě se věnuje umění od druhé poloviny 20. století po současnost s důrazem na konceptuální tendence a akční umění.

 

Vladimír Havlík
Konceptuální umělec, kreslíř, malíř, performer. Vede Ateliér intermediální tvorby na KVV PdF Univerzity Palackého v Olomouci a učí také na KVV PdF Masarykovy Univerzity v Brně. Uspořádal přes sedmdesát samostatných a účastnil se mnoha kolektivních výstav u nás i v zahraničí.

 

 

 

Svázáno do Kozelky
455 Kč
Loading...