Peter Sherhaufer

(*1979)
Pracuje v oblasti mediálneho poradenstva a osobnostného rastu, píše divadelné články a recenzie. Je autorom viacerých rozhlasových hier, scenárov pre televíziu a týchto divadelných hier: Umy si rúčky, ideme jesť (3. miesto v súťaži Dráma 2005, premiéra: divadlo Vertigo, Maďarsko, Budapešť, 1. 10. 2009). Mierne smutná, mierne erotická komédia o vzťahu hyperprotektívnej matky a jej syna. Odohráva sa v prímorskom kempe. (3 ženy, 2 muži); Hovorkyne (3. miesto v súťaži Dráma 2006). Apokalyptická hra o štáte, ktorý likviduje neprispôsobivé skupiny obyvateľstva, o nešťastných hovorkyniach, ako aj o rozhodovaní sa ľudí v hraničných situáciách. (3 ženy, 3 muži); Deduško pornograf (2008). Pikantná komédia o rodine, ktorej najstarší člen natáča seniorské porno a ostatní rodinní príslušníci, nesúc si vlastné problémy, sa s tým musia vyrovnať. (3 ženy, 3 muži); Len dotyk (2011). Komorná hra o nešťastnom dôchodcovskom páre, ktorý zabudol, čo je to láska. Iskru a vášeň prinesie do ich vzťahu až snehová víchrica a nečakaný hosť. (1 žena, 2 muži); Na streche (1. miesto v súťaži Cena Konstantina Trepleva 2013 — Divadlo Husa na provázku, Brno). Premiérka (2013). Pohľad do rodiny a duše „silnej“ ženy, ktorú priviedli do politiky očakávania druhých, ako aj jej osobná tragédia. (6 žien, 8 mužov).

Na streche
40 Kč
Loading...