Stanislav Moša

(*1956)
Stanislav Moša je režisér, scenárista, libretista a již takřka dvě desetiletí ředitel Městského divadla v Brně. Narodil se 12. 2. 1956, dětství prožil na Valašsku, část studijních let v Ostravě, kde absolvoval gymnázium a pak konzervatoř. V r. 1978 přišel do Brna studovat na Janáčkově akademii múzických umění obor divadelní režie, kde byl jeho učitelem doc. Milan Pásek. Po ukončení studií zde v letech 1984–1994 působil jako pedagog a zároveň byl v letech 1985–1988 šéfem divadelního studia Marta. Od roku 1982 začal rovněž pracovat, což bylo pro jeho další směřování nejdůležitější, jako režisér v nynějším Městském divadle v Brně (v té době Divadlo bratří Mrštíků). V r. 1990 se zde stal uměleckým šéfem, v r. 1992 ředitelem. Vedle stávající činoherní scény, které dal po všech stránkách nový obsah, vybudoval zde i scénu hudební, a to včetně nové budovy, náležející k nejmoderněji vybaveným divadlům v Evropě. Jako režisér má na svém kontě kolem sto padesáti režií, a to nejen na své mateřské scéně a v Praze, ale i v zahraničí (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Lucembursko, Holandsko, Belgie). Je rovněž autorem celé řady dramatizací a libret k hudebním dramatům.

Víra má…
159 Kč
Loading...