Stanislav Rakús

Narozen 20. ledna 1940 v Šúrovcích. Od dvou let žil v Trnavě. Po maturitě v roce 1957 studoval slovenštinu a ruštinu na Filologické fakultě Vysoké školy pedagogické v Prešově. Učil na střední škole a ve dvou sezónách působil jako externí dramaturg činohry Státního divadla v Košicích. V roce 1969 přešel na Filozofickou fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Prešově a po jejím rozčlenění působil na Prešovské univerzitě, respektive na Katedře slovenské literatury a literární vědy. Zde mu byl posléze přiznán statut emeritního profesora. Ještě předtím však v roce 1996 získal vědeckou hodnost doktora věd o umění. 
Bydlí v Košicích. Vydal prozaické knihy Žobráci (1976), Pieseň o studničnej vode (1979), Temporálne poznámky (1993), Nenapísaný román (2004), Excentrická univerzita (2008), Telegram (2010), Fáza uvoľnenia (2013) a knihu humorně laděných pohádek Mačacia krajina (1986). Za prozaickou tvorbu získal vícero ocenění, kromě jiných Cenu Dominika Tatarky, Cenu Asociace organizací spisovatelů Slovenska a také Anasoft Literu. Jeho prózy byly přeloženy do více jazyků, v češtině vyšla prvotina a většina povídek z druhého povídkového souboru pod názvem Píseň o studniční vodě (1982). Některé Rakúsovy prózy posloužily jako předlohy pro filmové zpracování. Z oblasti literární vědy vydal knihy Próza a skutočnosť (1982), Epické postoje (1988), Medzi mnohoznačnosťou a presnosťou (1993) a Poetika prozaického textu (1995), v které uplatnil novou teoretickou koncepci, orientovanou na otázky látky, tématu, problému a tvaru. V roce 2003 mu vyšla publikace Z rozprávaní, úvah a rozhovorov, v r. 2010 Hovoriť ničím iným a v r. 2011 teoretická kniha Medzi látkou a témou.

 

 

Lítostivost
199 Kč
Temporální poznámky
199 Kč
Loading...