Vladimír Balla

Narodil sa v 1967 v Nových Zámkoch. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, pracuje na Okresnom úrade v Nových Zámkoch. Autor desiatky kníh drobných próz, napríklad Leptokaria (1996), Gravidita (2000), V mene otca (2011), Oko (2012) a Veľká láska (2015). Je zastúpený v čítanke súčasnej slovenskej prózy 14 ostrých (2005), v češtine mu vyšiel výber z poviedok Nažive (2008). Na obálke sa píše: „Azda sa Balla neurazí, ak ho nazveme slovenským Kafkom. [...] Kruté a nenávistné indivíduá, ktoré obývajú svet Ballových bizarných poviedok, trpia základným a prakticky nemenným stavom – osamelosťou.“

Je mrtvý
199 Kč
Velká láska
149 Kč
Ve jménu otce
199 Kč
Loading...