William

Dramatické dílo Williama Shakespeara (1564-1616) a jeho spoluautorů v překladech nové generace českých shakespearovských překladatelů. Shakespearovo dílo jako úhelný kámen evropské kultury se obnovuje s každou generací a právě nové překlady mu propůjčují nový, svěží život, který reflektuje současný svět i nejnovější stav poznání naší kultury, historie i umění překladu.

Jednotlivé překlady Shakespearových her pro edici vznikají v úzké spolupráci mezi dramaturgy, divadelníky, překladateli a akademiky tak, aby přispěly akademické, překladatelské i divadelní praxi. Každý nový překlad doplní původní studie. Knihy jsou koncipovány pro nejširší veřejnost od studentů a znalců Shakespearova díla až po milovníky jeho díla a diváky.

Řídí a rediguje Filip Krajník.


Loading...