Eugen Brikcius

(cz) Eugen Brikcius se narodil 30. srpna 1942 v Praze. Věnuje se poezii, próze, esejistice a výtvarnému umění. Po maturitě na gymnáziu pracoval jako přidavač u zedníků, řidič akumulátorového vozíku, pomocný dělník, programátor a poradce v galerii Václava Špály. V letech 1966–1968 studoval dálkově filozofi i a sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v letech 1968–1970 pak filozofi i na University College v Londýně; studia dokončil v roce 1982. V 70. letech byl výtvarníkem ve svobodném povolání, živil se též jako učitel angličtiny, překladatel a čerpač. V letech 1973–1974 byl osm měsíců vězněn za hanobení SSSR. Od roku 1980 žije mezi Vídní a Prahou; v cizině pracoval jako úředník. V letech 1966–1970 pořádal happeningy, na něž navázal po roce 1990 organizováním tzv. literárních výletů, ekumen a jiných „spanilých jízd“. Knižně vydal: Vyložení umělci aneb Kunsthistorické pohádky (Inverze, 1991), Sebraný spis (Evropský kulturní klub, 1992), Poslyšte osobo (Paseka, 1993), Cadus rotundus / Sud kulatý (Československý spisovatel, 1993; s P. Šrutem), Útěcha z mystifi kace (Československý spisovatel, 1995), Eugeniální verše (Garamond, 2000), Sny Eugena Brikciuse (Týnská literární kavárna, 2002), Spanilá jízda a jiné krásné prózy (Garamond a Týnská literární kavárna, 2003), Řecká modř (Spolek českých bibliofi lů, 2004), Rozmarné volání (In život, 2005), Z milosti těla (Gallery, 2008), Mesón El Centro (Gallery, 2010), Spouštění s milou (Gallery, 2011), Platný příběh (Pulchra, 2012) a Můj nejlepší z možných životů (Pulchra, 2012) aj.

 

(de) Eugen Brikcius wurde 1942 in Prag geboren und studierte Philosophie am University College London. Er arbeitete als Maurergehilfe, Elektrokarrenfahrer, Berater in der Galerie Václav Špála für zeitgenössische Kunst in Prag, später als Englischlehrer, Übersetzer und Beamter. Von 1973 bis 1974 befand er sich acht Monate lang wegen Diff amierung der Sowjetunion in Haft. Ab 1980 lebte er in Wien, seit 1989 in Wien und Prag. Er veröff entlichte rund zwanzig Gedichtbände, Prosa- und essayistische Werke; 2013 erschienen seine „gesammelten Werke“ A tělo se stalo slovem (Und das Fleisch ward Wort).

 

 

UND DAS FLEISCH WARD WORT
229 Kč
A tělo se stalo slovem
700 Kč
Loading...